Saros Rüzgar Enerji Santrali
26/08/2022

Saros Rüzgar Enerji Santrali projesinin üretim faaliyeti süresince yaptığı ve yapacağı sera gazı emisyon azaltımlarını Gold Standard kapsamında sertifikalandırmak için gerekli çalışmalar da başlatılmıştır. 26 Ağustos 2022 tarihinden itibaren sertifikasyon sürecinde yerel paydaşların proje hakkındaki olumlu/olumsuz değerli görüşlerini de almak istemekteyiz. Santralin yerel ekonomiye, sağlığa ve çevreye etkilerini değerlendirmenizi ‘Şikayet ve Öneri’ sekmesini kullanarak iletmenizi rica ederiz.

Necessary studies have been initiated to certify the greenhouse gas emission reductions that the Saros Wind Power Plant project has made or will make during its electricity production activity, within the scope of the Gold Standard. We would like to receive positive/negative valuable opinions of local stakeholders about the project during the certification process as of August 26, 2022. We kindly ask you to evaluate the effects of the power plant on the local economy, health, and environment by using the ‘Requests and Suggestions’ tab.

 

Dokümanlar / Documents:

Project Design Document

Validation Report

Stakeholder Consultation Report

Duyuru / Announcement