ICVCM Karbon Kredilerinde Temel Prensipler Rehberini Yayımladı
01/08/2023

The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) karbon kredileri için kalite standardını oluşturan Temel Karbon Prensipleri (Core Carbon Principles - CCP) dokümanını yayımladı. Bu kılavuz, gönüllü karbon piyasası için sağlam ve ulaşılabilir bir dayanak noktası olarak tasarlanmasının yanı sıra, daha yeşil bir geleceğe doğru ortak yolculuğumuzu daha iyi hale getirecek şekle getirmeyi amaçlıyor. CCP'ler, hassaslık ve pratiklik üzerine yoğunlaşarak, Yönetim, Emisyon Etkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma üçlemesi üzerine kurulmuştur. Bu prensiplerden her biri, güçlü ve hayati olup, güvenilir ve etkin karbon kredi sistemlerinin omurgasını oluşturan yönlendirici prensipleri içermektedir.

Öncelikle, Yönetim altında, Etkili Yönetim ve Şeffaflık gibi prensipler öne çıkmaktadır. Bu temel ilkeler, sağlam bir denge ve denetleme sistemine sahip karbon kredi programlarını yönlendirmek için oluşturulmuştur. Emisyon Etkisi altında, odak, Özgün Katkı ve Emisyon Azaltma ve Gidermelerin Hesaplanması gibi prensipleredir. Sürdürülebilir Kalkınma altında, ise odak karbon kredi programlarının somut sürdürülebilir kalkınma etkilerini ilerletme ve dünya genelinde net sıfır emisyon hedefine ulaşma rolündedir.

ICVCM'nin bu yaklaşımı, piyasanın bütünlüğünü korurken güven ortamı oluşturabilir. Sonuç olarak, yatırımları çeker ve bunları hızlı ve etkin bir şekilde iklim krizi çözümlerine yönlendirir.

Dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz.